همیار آنلاین شما هستیم

سرویس های ما پرسرعت پایدار ایمن هستند

سرویس های ما در پرسرعت ترین و پایدارین ترین دیتاسنترها میزبانی میشوند. به همین دلیل میتوانید خیالتان از سرعت و کیفیت راحت باشد.

وایرگارد

و

OpenVPN

سرویس و تعرفه ها

سرویس عادی

سرویس VIP

سرویس ترید و گیم

سرویس اختصاصی

با سرویس اختصاصی آی پی شما فقط متلعق به خودتون و تیم شما هست و شخص دیگری از این آی پی استفاده نخواهد کرد. جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

سرویس عمومی دو کاربره

حجم انتخابی هر ماه ریسیت میشود

سرویس عمومی دو کاربره

حجم انتخابی هر ماه ریسیت میشود

سرویس عمومی دو کاربره

حجم انتخابی هر ماه ریسیت میشود

سرویس عمومی دو کاربره

حجم انتخابی هر ماه ریسیت میشود

سرویس عمومی دو کاربره

حجم انتخابی هر ماه ریسیت میشود

سفارش طراحی سایت